arşiv

‘Sözlük’ kategorisi için arşiv

Cin Mitolojisi

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Çin mitolojisi, Çin halk ve kültürünün biriktirdiği mitolojik ve efsanevi söylence, inanç ve tarih anlayışın bütününü tanımlar. Oxford’un Asya Mitolojisi Sözlüğü (A Dictionary of Asian Mythology) Çin mitolojisini tanımlarken şu ifadeye yer verir:
« Çin mitolojisi, …, tarih, efsane ve mitin bir karışımıdır. »

Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde, daha sonraları ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, yaratılış mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran kral listesi ile göze çarpar.

Categories: Sözlük Tags: ,

Zeus

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos’u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

Categories: Sözlük Tags:

Zeukso

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Okeanos ile Tethys’in kızı olan bir peri.

Categories: Sözlük Tags:

Zeuksippe

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Laomedon’un kızı

Categories: Sözlük Tags:

Zethos

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Zeus ile Antiope’nin oğlu. Amphion’un kardeşi.

Categories: Sözlük Tags:

Zetes

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Boreas ile Orithyie’nin oğlu. Kalais’in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.

Categories: Sözlük Tags:

Zephyros

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.

Categories: Sözlük Tags:

Zelos

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos’un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos’un kardeşleridir.

Categories: Sözlük Tags:

Zazanas

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Zeus‘un lakabı

Categories: Sözlük Tags:

Zamolksis

Cuma, 12 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Thrakia’lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış

Categories: Sözlük Tags:
Partly powered by CleverPlugins.com