arşiv

‘Genel Bilgiler’ kategorisi için arşiv

Bölgelere Göre Mitoloji : Güney Amerika ve Mezoamerika Yerlileri

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Aztek mitolojisi – Chilota mitolojisi – İnka mitolojisi – Guaraní mitolojisi – Haiti mitolojisi – Maya mitolojisi – Mapuçe mitolojisi – Olmec mitolojisi – Toltec mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Kuzey Amerika Yerlileri

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Abenaki mitolojisi – Algonkin mitolojisi – Karaayak mitolojisi – Çippewa mitolojisi – Chickasaw mitolojisi – Choctaw mitolojisi – Creek mitolojisi – Crow mitolojisi – Haida mitolojisi – Ho-Chunk mitolojisi – Hopi mitolojisi – Inuit mitolojisi – Iroquois mitolojisi – Huron mitolojisi – Kwakiutl mitolojisi – Lakota mitolojisi – Leni Lenape mitolojisi – Miwok mitolojisi – Navaho mitolojisi – Nootka mitolojisi – Ohlone mitolojisi – Pawnee mitolojisi – Pomo mitolojisi – Saliş mitolojisi – Seneca mitolojisi – Tsimshian mitolojisi – Ute mitolojisi – Zuni mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Orta Doğu

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Arap mitolojisi (İslam öncesi) – İbrahimi mitoloji(Yahudi öncecisi) – Pers mitolojisi – Kürt mitolojisi – Mezopotamya mitolojisi (Sümer, Asur ve Babil) – Yezidi mitoloji

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Avrupa

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

– Anglo-Sakson mitolojisi – Bask mitolojisi – Katalan mitolojisi – Kelt mitolojisi – Korsika mitolojisi – Çuvaş mitolojisi – Girit mitolojisi – Hollanda mitolojisi – İngiliz mitolojisi – Etrüsk mitolojisi – Estonya mitolojisi – Fransız mitolojisi – Cermen mitolojisi – Yunan mitolojisi – Macar mitolojisi – Fin mitolojisi – İrlanda mitolojisi – Leton mitolojisi – Litvanya mitolojisi – Lusitanya mitolojisi – Nors mitolojisi – Roman (Çingene) mitolojisi – Roma mitolojisi – Romanya mitolojisi – Sardinya mitolojisi – İskoç mitolojisi – Slav mitolojisi – İspanyol mitolojisi – İsviçre mitolojisi – Tatar mitolojisi-Yunan Mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Avustralya ve Okyanusya

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Avustralya Aborijin mitolojisi – Hawaii mitolojisi – Maori mitolojisi – Melanezya mitolojisi – Mikronezya mitolojisi – Papua mitolojisi – Polinezya mitolojisi – Rapa Nui mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Asya

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Çerkes Mitolojisi – Ayyavazhi mitolojisi – Budist mitoloji – Bon mitolojisi (Budizm öncesi Tibet mitolojisi) – Çin mitolojisi – Hint mitolojisi – Hmong mitolojisi – Japon mitolojisi – Kore mitolojisi- Pers mitolojisi – Filipin mitolojisi – Türk mitolojisi- Vietnam mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Bölgelere Göre Mitoloji : Afrika

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Akamba mitolojisi – Akan mitolojisi – Alur mitolojisi – Aşanti mitolojisi – Baluba mitolojisi – Bambara mitolojisi – Bambuti mitolojisi – Banyarwanda mitolojisi – Basari mitolojisi – Baule mitolojisi – Bavenda mitolojisi – Bazambi mitolojisi – Baziba mitolojisi – Buşongo mitolojisi – Dahomey mitolojisi (Fon) – Dinka mitolojisi – Dogon mitolojisi – Efik mitolojisi – Mısır mitolojisi (İslam-öncesi) – Ekoi mitolojisi – Fan mitolojisi – Fens mitolojisi – Fjort mitolojisi – Herero mitolojisi – Ibibio mitolojisi – Igbo mitolojisi – Isoko mitolojisi – Kamba mitolojisi – Kavirondo mitolojisi – Khoikhoi mitolojisi – Kurumba mitolojisi – Lozi mitolojisi – Lotuko mitolojisi – Lugbara mitolojisi – Lunda mitolojisi – Makoni mitolojisi – Masai mitolojisi – Mongo mitolojisi – Mundang mitolojisi – Ngbandi mitolojisi – Nupe mitolojisi – Nyamwezi mitolojisi – Oromo mitolojisi – Ovambo mitolojisi – Pigme mitolojisi – San mitolojisi – Serer mitolojisi – Şona mitolojisi – Şongo mitolojisi – Songhai mitolojisi – Sotho mitolojisi – Tonga mitolojisi – Tumbuka mitolojisi – Xhosa mitolojisi – Yoruba mitolojisi – Zulu mitolojisi

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Cagdas Mitoloji

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Star Wars veya Tarzan gibi film ve kitap serileri zaman zaman güçlü mitolojik yönler barındırırlar ki bu yönler bazen derin ve karışık felsefî sistemlere (doğru) gelişebilir. Bu nesneler mitoloji olmasalar da mitik temalar içerirler ki bunlar bazı kişilere göre benzer psikolojik ihtiyaçları karşılar. Bunun bir örneği J.K Rowling tarafından yazılan Harry Potter isimli romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına sunulan Silmarillion, Húrin’in Çocukları, Orta Dünya Tarihi, vb. eserlerinde anlatılan Orta Dünya evreninde görülebilir. Bazı sevenleri veya takipçileri kurgusal kompleks dünyaları, örneğin Star Trek serisindeki gibi, yanlış bir şekilde mitoloji olarak yorumlarlar; oysa bunlar nesnel ve bilimsel bağlamda mitoloji olarak tanımlanamaz. Kurgu, insanlar ona inanmadıkları ve ruhâni (veya psikolojik) yaşantıyla bir bağ kurulmadıkça, gerçek anlamda mitoloji seviyesine ulaşamaz.

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

Mitlerin Olusumu

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Mitlerin geniş açıklayıcı özellikleri oluşumlarını belirli bir oranda muğlaklaştırmaktadır. Mitlerin kültürel ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluştuğuna (veya oluşturulduğuna) dair bir kanı ortaya atılmıştır.

Mitler kabile, şehir veya millet gibi kültürel kurumları evrensel hakikatlere bağlayarak yetkilendirebilir (bunlara yetki verebilir).

Tüm kültürler kendi dinleri, kahramanları, tarihleri ve benzeri unsurlarına ilişkin anlatıları barındıran kendi mitlerini zamanla geliştirmişlerdir. Bu mitlerin barındırdıkları sembolik anlamların gücü uzun süreler boyunca canlı kalabilmelerinin (bazen binlerce yıl boyunca) ana sebeplerindendir. Mâche, temel (ve öncül) ruhsal bir bağlamdaki görüntü olarak mit ile, bir tür mito-lojiyi, bu görüntüler (mitler) arasında belirli bir uyumu sağlamaya çalışan bir sözcükler sistemi şeklinde ayrıştırma yapmaya çalışırlar.

Mitlerin bir toplamı, bütünü mitos olarak adlandırılır. Bunların (mitosların) bir toplamı, bütününe ise mitoi denir. Bunun önemli bir türü bir kültürün evrenin nasıl yaratıldığına ilişkin görüş ve inançlarını açıklayan ve tanımlayan yaratılış mitleridir.

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,

İlgili Kavramlar

Çarşamba, 10 Haz 2009 mitoloji yorum yok

Mitler fabl, efsane, halk hikâyesi (folklorik hikâye, folktale), peri masalı, anekdot veya kurgu gibi kavramlarla aynı (yani eşit) olmasa da, bu kavramlarla çakışabilir: örneğin bir hikâye hem bir mit hem de bir efsane olabilir. Mitolojik temalar edebiyatta sıklıkla ve bilinçli bir şekilde işlenir e ortaya çıkan eser belirli mitolojik arkaplanlara gönderme yapsa da kendisi bir mitler bütünü içerisinde yer almayabilir(Cupid ve Psyche).

Kültürel ve veyahut dinî bir paradigma kayması sonucu mitler pragmatik bağlamda kendilerine yer edinebilirler: örneğin Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte çeşitli pagan mitolojik nesnelerinin Hristiyanlaştırılması gibi. Böylece mitolojik nesneler rasyonalizasyona uğrayabilir, yeni kültür ve veyahut dinde kendilerine bir yer bulabilirler. Tersi yönde, kültürel ve veyahut dinî nesneler de mitolojik nesnelere dönüşebilir; zamanla tarihi veya edebî materyal mitolojik nitelikler kazanabilir. Mitolojinin bilinçli üretimine J. R. R. Tolkien tarafından mytopoeia ismi verilmiştir.

Categories: Genel Bilgiler Tags: ,
Partly powered by CleverPlugins.com